AKTUALNOŚCI

Informacja o rekrutacji do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,  że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu pozakonkursowego ,,Czas na zmiany”.

Projekt współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        

Celem głównym projektu są działania ukierunkowane na włączenie uczestników projektu.

Warunki udziału w projekcie:

Formularz zgłoszeniowy

Test motywacji

Prawnik

Od dnia 30 maja 2016 roku

będzie pełniła dyżur Pani Emilia Lewndowska - Prawnik

w każdy poniedziałek w godz. 18:00-20:00

w pokoju 109 (I piętro)

Program PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Samorząd Powiatu Mińskiego przystąpił w bieżącym roku do realizacji

"PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"

organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej informacji

WNIOSEK

Aktywny Samorząd 2016

"AKTYWNY SAMORZĄD"

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr letni 2015/2016:

01.03.2016r. - 15.04.2016r.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1. Posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
2. Pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

więcej informacji

DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PFRON

Od dnia 01 stycznia 2016 roku
obowiązują nowe druki Wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

(druki dostępne w zakładce: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Wspomnienia z Pikniku

SERDECZNIE DZIEKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM NA PIKNIK INTEGRACYJNY

BAWILIŚMY SIĘ REWELACYJNIE

ZOBACZCIE SAMI