Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

oraz Powiatowego zespołu Do Spraw Orzekani o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Na stronie występować mogą dokumenty w formie skanów.
 • Na stronie występować mogą dokumenty PDF, które nie zostały przygotowane w poprawny sposób
Wyłączenia
 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu Dostepnastrona.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Adamiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 756 40 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Renata Małecka
 • Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  ul. Konstytucji 3 Maja 16
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 25 756 40 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo przybywające do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim, otrzymają niezbędną pomoc.

Wejście główne do budynku znajduje się na tym samym poziomie co teren zewnętrzny. Pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się. Wejście główne przystosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych ruchowo w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. W ten sam sposób przystosowane jest wejście do Sekretariatu, który znajduje się na I piętrze budynku, pokój 106.

Dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku zapewniony został w dwojaki sposób:

a) z wykorzystaniem schodów wyposażonych w poręcze;

b) z wykorzystaniem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu dostępne są wszystkie pomieszczenia na każdej kondygnacji budynku, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia na korytarzach budynku sprawia, że również korytarze przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze  zlokalizowana jest oznakowana toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na ścianie każdej kondygnacji, przy windzie oraz przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bliskim otoczeniu budynku w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i PowiatowyZespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 znajdują się 4 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym dwa miejsca bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

Fax 25 765 40 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pcpr-minskmaz.pl