Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Programy mieszkaniowe dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Powiat Miński przystąpił do realizacji programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie”.

 S-A-M.jpeg

Zapraszamy do składania wniosków – więcej informacji w zakładce Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy

info na stronę 202311

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - informacja

Nagłówek na stronę

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, a także nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Program skierowany jest do opiekunów, którzy zgłoszą potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny bądź niepełnosprawnym dzieckiem. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany będzie w formie pobytu całodobowego do 14 dni w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu. Usługą opieki wytchnieniowej objętych zostanie 60 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 7 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności z terenu powiatu mińskiego.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Ulotka_do_Prorgamu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

Karta_zgłoszenia_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

Klauzula_informacyjna_w_ramach_programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023.docx

PROGRAM_OPIEKA_WYTCHNIENIOWA_2023.docx

 

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Plakat

 

Nabór - Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim

Dyrektor Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowiska:

Psycholog - 1/2 etatu http://bip.powiatminski.pl/dokument-11575-dyrektor_domu_dziecka_w_minsku.html

Wychowawca/ Młodszy wychowawca - 1 etat http://bip.powiatminski.pl/dokument-8466-dyrektor_domu_dziecka_w_minsku.html

 

 

 

 

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2023r.

 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2023r.

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2023r. do 31.08.2023r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

W dniu 01 marca 2023r.  zostanie uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 - C4

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/formularze-i-wzory-dokumentow-wykorzystywane-w-trakcie-realizacji-programu/formularze-dodatkowe-stosowane-we-wnioskach-o-dofinansowanie-w-obszarze-c-zadanie-3-i-zadanie-4-protezy-oferta-specyfikacjakosztorys/

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony