Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu usług

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

Numer na miniportalu 43acb473-dc7a-413b-997d-e7448c62ddc0

Szczegóły w BIP

Komunikat Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 7 października 2022  każdy piątek będzie dniem wewnętrznym. W tych dniach interesanci nie będą obsługiwani.

„Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku zapraszają obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu mińskiego – dzieci, młodzież i ich rodziców lub opiekunów oraz osoby dorosłe – do skorzystania z bezpłatnych form wsparcia w ramach projektu:
„Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”
Oferowane formy wsparcia:
- pomoc prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych,
- kurs nauki j. polskiego dla początkujących,
- badania diagnostyczne, psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia specjalistyczne oraz pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie oferowane formy wsparcia,
- pomoc tłumacza.
Biuro projektu:
Powiatowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Cudzoziemców
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 40 26 lub 25 756 40 23
Окружний центр допомоги сім'ї в Мінську Мазовецькому у співпраці з психолого-педагогічними консультаційними центрами в Мінську Мазовецькому та Сулеювку
запрошують громадян України, що проживають у Мінському округу - діти, підлітки та їх батьки або особи, які їх замінюють, і дорослі -скористатися безкоштовними формами підтримки в рамках проекту
«Мінський округ підтримує громадян України»
Пропоновані форми підтримки:
-юридична, психологічна та психотерапевтична допомога дорослим,
-kурси польської мови для початківців,
-діагностичне, психолого-педагогічне обстеження, спеціалізовані заняття та терапевтична допомога дітям і підліткам,
-відшкодування витрат на проїзд за всіма запропонованими формами підтримки
-допомога перекладача.
Проектний офіс:
Окружний центр допомоги сім’ї в Мінську Мазовецькому
вул. Конституції 3 травня 16
05-300 Мінськ Мазовецький
телефон: 25 756 40 26 або 25 756 40 23

Plakat

Szacowanie wartości zamówienia-szkolenia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania na usługi szkoleniowe - kurs języka polskiego dla uczestników projektu „Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy" zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji szkoleń.

Szacowanie.pdf

Załącznik

 

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2022r.

Upływający termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

UWAGA! 

Z dniem 31.08.2022 r. upływa termin zakończenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

AS

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2022r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji w pliku pdf

Termin składania wniosków od 01.03.2022r. do 31.08.2022r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji w pliku pdf

Termin składania wniosków od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

W dniu 01 marca 2022r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

SAM

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony