Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień

Od 2003 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim swoją działalność rozpoczął Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych. Punkt, jest współfinansowany przez Urzędy Miejskie i Gminne z terenu powiatu mińskiego.
W ramach powyższego punktu dyżury pełnią następujący specjaliści: prawnik, doradca ds. rodziny, doradca ds. osób niepełnosprawnych, policjant, terapeuta ds. uzależnień, psychologowie i pedagog.
Wszyscy zatrudnieni specjaliści posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Doradcy i wolontariusze są profesjonalnie przeszkoleni, aby umieli zdiagnozować istotę problemu i mogli dostarczyć stosownej jakości poradę, a także być wsparciem dla swoich klientów.

Godziny przyjęć