Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Jest to nowouruchomiony przez PFRON program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, które w okresie od dnia 9 marca 2020 roku utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinasowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Informacje dodatkowe i dokumenty

Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie PFRON.