Program wyrównywania różnić między regionami

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

  • obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przeczytaj więcej o programie wyrównywania różnic między regionami na stronie internetowej PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku/

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:

  • Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 w terminie do 15 lutego 2024 roku (dotyczy wniosków w ramach obszarów B, C, D, F i G dla pozostałych adresatów programu),

            Wnioski do pobrania dla pozostałych adresatów programu

wniosek - Wyrównywanie różnic między regionami - WORD

wniosek - Wyrównywanie różnic między regionami - PDF