Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Nowy wniosek o wydanie karty parkingowej.

Informujemy, że od 29 sierpnia 2023 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o wydanie karty parkingowej. Wnioski należy składać osobiście. Nie można już wysyłać ich pocztą jak w okresie pandemii. Wszyskie formularze są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania

Nabór - Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim

Dyrektor Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog - 1/2 etatu

Więcej informacji - http://bip.powiatminski.pl/dokument-8310-dyrektor_domu_dziecka_w_minsku.html

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2023/2023

01.09.2023 r.- 10.10.2023 r.

 

Więcej informacji w pliku pdf

Wnioski do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

Opieka wytchnieniowa - 2023

Nasza ulotka

Nabór - psycholog

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko:

psycholog na 1/4 etatu.

http://bip.powiatminski.pl/dokument_podglad-10974.html

Informacja dotycząca ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku. Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony