Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Rodzina 500 +

Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze.
Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!! (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednakże nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Mińskiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej decyzji należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.),
ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981).
Więcej informacji na stronie ZUS:

TYTANI KARIERY- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. II EDYCJA

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.
Obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie oraz śląskie.
Projekt współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 

Zmiana godzin pracy PCPR

INFORMACJA

Od dnia 01 października 2021 r. ulegają zmianie godziny pracy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Urząd będzie czynny w godzinie:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Porady interwenta kryzysowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

informuje, że od dnia 13 września 2021 roku

będzie można skorzystać z porad

Interwenta kryzysowego

(udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
i kryzysowych )

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 18:00 pod numerem telefonu
516-929-020
lub osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania

„Aktywny samorząd” MODUŁ II semestr zimowy 2021/2022

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”MODUŁ II

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2021/2022

01.09.2021 r.-10.10.2021 r.

więcej informacji

Wnioski do pobrania w zakładcze "Dokumenty do pobrania"

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony